Състав на медицинския екип

  • Лекар-консултант (анестезиолог-реаниматор и специалист по палиативни грижи)
  • Медицински сестри
  • Болногледачи
  • Рехабилитатор
  • Социален работник

При постъпване в стационара, за всеки пациент се изготвя индивидуална рехабилитационна програма. При необходимост се провежда консултация с лекар-специалист.

Приоритети на Хоспис Маринела

  • Правото на индивидуалност на всеки пациент
  • Висококачествени сестрински грижи и болногледаческо обгрижване
  • Диетично, здравословно хранене, съобразено с отделния пациент
  • Облекчаване на страданието, както физически, така и душевно
  • Милосърдие и честност

Хосписът предлага уют и комфорт, сходни с домашния!

Хосписът разполага с апаратура, необходима за пациенти с тежки дихателни заболявания, нуждаещи се постоянно от кислород.